Sinsi Bir Karın Ağrısı: Divertikülit

Sinsi Bir Karın Ağrısı: Divertikülit

Divertikülit, özellikle yaşlı hastalarda ani başlayan karın ağrısı ile seyreden ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalıktır. Erken dönemde teşhis edilmesi önemli olup, gerekli tedavi alındığında başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır...

.

Divertikül, kelime anlamı olarak içi boş organlarda organ duvarının zayıflaması sonucu dışarı doğru cepleşmesi olarak adlandırılabilir. Sıklıkla kalın barsakta görülürler. Divertiküllerin birçoğu doğuştan itibaren bulunur. Divertiküllerin iltihaplanması haline ise divertikülit adı verilir.  Bu hastalık, bir genel cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmeli tedavisi düzenlenmeli ve gerektiğinde ameliyat önerilmektedir.

 

    1800'lü yılların sonunda tanımlanan hastalık, kadın ve erkek cinsiyette eşit oranda görülür.  20 yaşından önce çok nadir olarak görülen hastalık, 60'lı yaşlarda en sık görülme oranlarına ulaşır. Daha çok kalın barsağın sol tarafında görülmekle beraber nedenleri arasında lifli gıdadan fakir beslenme çok önemli yer tutar. Dışkının lif oranı azaldıkça daha katı ve yapışkan bir hal alır, akıcılığı azalır. Bu durum ise bahsedilen cepleşmelerin tıkanmasına ve iltihaplanmasına zemin hazırlar.

 

    Divertikülü olan insanların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir belirti görülmezken, yaklaşık %10-25 'inde divertikülit  semptom ve bulguları ortaya çıkar. 

Divertikülit Belirtileri Nelerdir ?

. Özellikle sol taraf karın ağrısı

. Ateş

Kabızlık ya da ishal

Makattan kan gelmesi

Bulantı

 

 Divertikülit Tanısı Nasıl Konulur ? 

    Divertikülit tanısı için öncelikle hastanın yaşı ve semptomların başlangıç süresi dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Dikkatli bir fizik muayene ve incelemeden sonra, istenilen bazal kan tetkiklerinden tam kan sayımında lökosit sayısının artışı tanıyı destekler. Görüntüleme tetkiklerinden bilgisayarlı tomografi ise kesin tanıyı koymada büyük oranda yardımcı olur. Hem kalın barsak duvar kalınlığının artışının gösterilmesi, hem de barsak etrafındaki yağlı planlarda kirlenmeyi göstermesi nedeniyle tanıda değerlidir.  Akut dönemde perforasyon yani barsağın delinme riski olduğundan kolonoskopi yapılması önerilmemektedir. Elektif dönemde, hastalık yatıştığında divertiküllerin mevcut durumunun öğrenilmesi amacıyla kolonoskopi yapılabilir.

 

Divertikülit atağı geçiren hastada barsak delinmesi , tekrarlayan divertikülit atakları, kronik tıkanıklık, diğer organlarla fistül gelişimi gibi durumlarda cerrahi tedavi endikasyonları arasındadır. İlk ataktan sonra genellikle bu durumlar gelişmedikçe cerrahi tedavi düşünülmez. İlk atak sırasında hastaya antibiyotik başlanması  ve oral beslenmesinin kesilmesi gerekir.

130 Görüntülemeler