Testis Torsiyonu Nedir? Acil Bir Durum Mudur? Tedavisi Nasıldır?

Testis Torsiyonu Nedir? Acil Bir Durum Mudur? Tedavisi Nasıldır?

Testis torsiyonu, skrotum içerisine kan getirip onu besleyen spermatik kordun kendi etrafında bükülmesi sonucu meydana gelir. Burada skrotumun tanımını yapmak gerekebilir. Penisin altında bulunan testisleri içeren gevşek cilt dokusu skrotumdur. Bu hastalığı beraber inceleyelim

.

Spermatik korddaki bu bükülme sonucu skrotuma ve testilere giden kan akımı azalır. Azalan kan akımı kişide ani gelişen ve sıklıkla testiste ciddi bir ağrı ve şişlik meydana getirir.

Sol spermatik kordun daha uzun olması nedeniyle sol testiste daha fazla görülür. İki türlü testis torsiyonu vardır. İntravajinal testis torsiyonu ve daha çok yenidoğanlarda görülen ve intravajinale göre daha seyrek olan ekstravajinal testis torsiyonu.

A.   Extravajinal testis torsiyonu

B.   İntravajinal testis torsiyonu

 

Çoğunlukla 12 ve 18 yaş grupları arasında görülür. Ancak herhangi bir yaş grubunda dahi görülebilir hatta doğumdan önce dahi. 
Tedavi seçeneğinde  genellikle acil cerrahi uygulama (detorsiyon) gerekir.

 

Eğer tedavi hızlı, zaman kaybetmeden uygulanırsa testis genellikle güvenli bir şekilde korunur. Ancak testise giden kan akımı uzun bir süre boyunca kesilmiş ise testis muhtemelen büyük çapta zarar görür ve çıkarılmak zorunda kalınabilir.
Şunu da unutmamak gerekir ki yetişkinlerdeki testis torsiyonunu çocuklardakine kıyasla cerrahi tedavi ile testisi kurtarma oranı daha düşüktür.
Bunun sebebi genellikle tanının geç konması veya torsiyon düşünülmemesidir. Günümüzde testis torsiyonu tanısı koymak son derece basit hale gelmiştir ,özellikle ultrasound ve renkli doppler ile testislere giden kan akımı belirlenerek klinik şüphe doğrultusunda tanı konabilir.

 

 Klinikte karşımıza akut skrotum tablosu ile gelir.

Testis Torsiyonunun Belirtileri Nelerdir?

 

  • Skrotumda ani, ciddi bir ağrı
  • Skrotumda şişlik, ödem
  • Karın ağrısı
  • Bulantı, kusma
  • Bir testisin pozisyonel olarak diğerinden daha yukarıda bulunması veya anormal açılanması
  • Ateş
  • Bu belirtiler akut skrotum tablosunda meydana gelir. Ancak akut skrotum tablosunu oluşturacak diğer hastalıkları da akılda tutup değerlendirmek gerekebilir. ( bkz. epididimitis, orşit, inkarsere olmuş kasık fıtığı, hidrosel, alerjik skrotal ödem, idiopatik skrotal ödem,Fournier gangreni, testis tümörü, Henoch-Schönlein purpurası, lösemik infltrasyon ve skrotal apse gibi)

 

Bu hastalığa sahip genç erkekler tipik olarak gece yarısında veya sabah erkenden skrotal ağrı ile uyanırlar.

Peki, ne zaman bir doktora görünmeliyim?

Ciddi ve ani gelişen bir testis ağrısında hemen acil yardım isteyin. Hızlı bir tedavi testiste büyük bir hasarı hatta kaybı bile önler eğer testis torsiyonunuz var ise.

Eğer ani ve tedavi almadan kaybolan (geçen) bir testis ağrınız olsa dahi tıbbi bir yardım almayı ihmal etmeyin. Bu durum testisin kendi etrafında bükülmesi ve sonra tekrardan kendi üzerine ters taraftan bükülmesi ile normal pozisyona gelmesi sonucu oluşur. (Araklı torsiyon ve detorsiyon)

 

Tekrarlayan bu olayda cerrahi yaklaşım bu problemin çözülmesinde sıkça ihtiyaç duyulan bir durumdur.

 

Neden olur bu Torsiyon?

Bu hastalık, testisin spermatik kord (karından testislere kan akımını sağlayan yapı) üzerinden rotasyonu (dönmesi) sonucu meydana gelir. Testis birkaç kez kendi üzerinde döndüğünde, kan akımı testislere ulaşamayacak kadar blokaja uğrar. Bu da testisin hızlı bir şekilde hasar görmesine neden olur.
Neden meydana geldiği hala tam anlaşılabilmiş değildir. Torsiyonlu çoğu erkek kalıtımsal olarak (irsi) skrotum içerisinde testisleri serbestçe dönme özelliğine sahiptir.
Bu kalıtımsal durum sıklıkla her iki testisi de etkiler. Ancak her erkek normalde bu özelliğe  sahip değildir.

Testis torsiyonu sıklıkla şiddetli, zorlu bir aktivite sonrasında birkaç saat içerisinde meydana gelir. Uyku sırasında ya da minör bir hasar sonrasında da meydana gelebilir. Soğuk havalar veya ergenlik boyunca testisin  hızlı büyümesi, testis torsiyonu gelişmesinde önemli rol oynayabilir.

 

Testis torsiyonu için Risk Faktörleri nelerdir?

Yaş --  Testiküler torsiyon çoğunlukla 12 ve 18 yaş grupları arasında görülür.
Geçmiş, önceki testis torsiyonları -- Eğer ani ve tedavi almadan kaybolan (geçen) bir testis ağrınız var ise muhtemelen tekrar meydana gelecektir. Daha sık tekrarlayan ağrı nöbetleri testiste hasar oluşmasında yüksek riske sahiptir.
Ailede benzer durumun olması - - Bu durum ailesel geçişlidir.

 

Testis Torsiyonunda KOMPLİKASYONLAR Nelerdir?

  Testis torsiyonu aşağıdaki komplikasyonlara neden olur:

Testisin hasarı veya ölümü (iskemisi) - Testiküler torsiyon birkaç saat içerisin detedavi edilmez ise  kan akımının blokajına bağlı olarak testiste kalıcı hasar meydana gelir. Eğer testis tedavisi mümkün olmayacak boyutta hasara uğramış ise çıkarılması gerekir.

Kısırlık- Bazı vakalarda hasarlanmış veya kaybedilmiş bir testisin kişilerin çocuk sahibi olma yeteneklerini etkilediği gösterilmiştir.

 

Peki, testis torsiyonunu nasıl önleyebiliriz ya da nasıl korunabilirsiniz?

Bazı erkeklerin kalıtsal olarak testislerinin  scrotum içerisinde serbest dönme özelliğine sahip olduklarına yukarıda değinmiştik. Eğer bu özelliğe sahipseniz testis torsiyonunu önlemenin tek yolu her iki testisi de skrotum içerisine cerrahi olarak bağlamak olacaktır.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/testicular-torsion/symptoms-causes/syc-20378270
111 Görüntülemeler