Çocuklarda Kusmaya Yaklaşım

Çocuklarda Kusmaya Yaklaşım

Kusma, mide içeriğinin kuvvetli bir şekilde ağızdan çıkarılmasıyla sonuçlanan organize ve otonomik bir cevaptır.
Peki "Çocuklarda Kusma" neden bu kadar önemli ?
İnsan vücudunda toksinlerden kurtulmak için koruyucu bir mekanizma olarak bulunur. Aynı zama

.

Kusmaya Yaklaşım :

Çocuklarda kusmanın en sık sebebi akut enfeksiyöz gastroenteritlerdir. Ancak kusma spesifik bir bulgu değildir. Belki de altta yatan  ciddi enfeksiyonların (menenjit, septisemi, idrar yolları enfeksiyonu gibi ) veya anatomik anormalliklerin (malrotasyon, obstrüksiyon, volvulus) veya metabolik hastalıkların ilk bulgusu olabilir.

İnatçı ve ciddi kusmalar tedavi edilmezler ise sıvı ve vücut için gerekli olan elektrolitlerin kaybı gibi önemli sonuçlar doğurabilir.

Çocuklarda Kusma Nasıl Meydana Gelir ?

Kusma, bazen bir nöronal otonomik cevap bazen hormonal duyarlılık ve bazen ise kasların uyarısı ile oluşabilir. Genellikle medulla oblangatadaki (beyin sapı) retiküler formasyon adı altındaki bazı özelleşmiş nöronlar tarafından düzenlenir

Kusma yanıtı periferal ve santral bazı uyarılar ve girdiler ile tetiklenir.

Özellikle kan beyin bariyeri tarafından korunmayan medullanın "area postrema" bölgesinde,  kan veya beyin omurilik sıvısında bulunan metabolik hastalıklar ve hormonlara ait birtakım maddeler kusmaya sebep olabilir.

İlk olarak kusma yanıtı tetiklenir, sonrasında somatik kas gruplarının aktive olup kasılması başlar; karın kasları, göğüs kasları, ve son olarak diyaframın tekrarlı kasılmaları ile birlikte epiglottis kapanır. Bunun sonucu olarak karın içi basıncımız artar ve zamanla özefagus içerisindeki negatif basıncı yenerek mide içeriğini yukarıya doğru iter. Kusma yanıtı aynı zamanda  barsak hareketlerini de değiştirir. Normalde anüse doğru olması gereken barsak peristaltizmi (hareketleri) tersi yönde (retroperistaltik) kompleks kasılmalarla özefagusa doğru intestinal içeriği taşır.

Kusmaları Sınıflandırma :

Kusmayı sınıflandıracak olursak;

-Düşük volümlü kusma  ( genellikle 5 – 10 ml'den küçüktür ) ; beslenmeden kısa bir süre sonra, sıklıkla geğirme sırasında, tipik olarak hızlı ve aşırı besleme sonrasında veya hava yutma sebebi ile meydana gelir.

Regürjitasyon: Karın ve göğüs duvarı kaslarının kasılması olmaksızın mide içeriğinin ağızdan çıkarılmasıdır.

İlk 1 ila 12 ay içerisindeki sağlıklı bir bebekte, son 3 hafta içerisinde günde 2'den fazla kusma meydana gelmesi sıklıkla  geçici bir durum olan veya maturasyonunu hala tam olarak sağlayamamış gastrointestinal sistem kaynaklı olabilir.

Çocuklarda Kusmada Ayırıcı Tanı :

Çocuklarda kusmada ayırıcı tanı yaparken özellikle hastanın yaşı, kusmanın süresi (akut, kronik tekrarlayan, periyodik), sıklığı, miktarı, kusulan materyalin içeriği (safralı, kanlı, sindirilmemiş gıda, fekaloid), yemeklerle ilişkisi (açlık, tokluk), hastanın genel görünümü (iyi, toksik, dehidrate), nörolojik bulgusu olup olmadığı ve eşlik eden diğer bulgular iyi değerlendirilmelidir.

Çocuklarda Kusmanın Komplikasyonları :

-Metabolik olarak sıvı kaybına ve bazı vücut için gerekli olan elektrolitlerin kaybına neden olur.

-Beslenme bozukluğuna ve Malnutrisyona neden olabilir.

-Aşırı öğürmeler sonucu özafagus ve boğazda tahrişlere ve kanamalara neden olabilir.

-Aspirasyona bağlı pnömoni ( akciğer enfeksiyonu ) gelişebilir.

-Solunum sıkıntısına neden olabilir.

-Yüzde özellikle göz altlarında küçük kanama odaklarına hatta gözde kanama odaklarına neden olabilir.

 

ÇOCUKLARDA KUSMANIN ALARM BULGULARI

Ne Zaman Acil servise Başvurulmalı ?

Eğer çocukta ;

Ateş

. Kilo kaybı

Ağır dehidratasyon ( sıvı kaybı )

. Bilinç değişikliği

Safralı kusma

Kanlı kusma

. Baş ağrısı

Kanlı dışkılama (kiraz çürüğü rengi veya siyah, pis kokulu, yapışkan tarzda.)

. Lokalize karın ağrısı

gibi beliritler mevcut ise aileler zaman kaybetmeden bir hekime veya acil servise başvurmalıdırlar.

Kusmanın Tedavisi :

Basit olarak baktığımızda  kusmanın tedavisi altta yatan nedene yönelik yapılır.

Reflüsü var ise : Antireflü tedavi

Asit peptik hastalıkta : Proton Pompa İnhibitörleri

Allerji : Diyet değişikliği

İntoksikasyon (Zehirlenme) : Antidot

Obstrüksiyon (Tıkanıklık) : Cerrahi

Dehidratasyon : Sıvı, elektrolit tedavisi verilir.  

Altta yatan nedene yönelik tedaviler dışında antiemetik tedavi verilir. 

118 Görüntülemeler